A Festival of Nine Lessons and Carols
Overweldigende Sinterklaasintocht in Diepenveen
26 november 2018
Boottocht 1250 jaar Deventer
27 november 2018
Laat alles zien

DIEPENVEEN – Op zondagavond 23 december om 19.30 vindt het traditionele A Festival of Nine Lessons and Carols plaats in de Abdijkerk van Klooster Nieuw Sion te Diepenveen. Het New Sion Choir for English Church Music onder leiding van Jan van Dijk speelt in deze dienst een grote rol.

Het Festival of Nine Lessons and Carols is een kerstviering die in Engeland traditioneel op kerstavond plaatsvindt; de lessons en de carols vertellen samen het kerstverhaal.

Een Festival van negen lezingen (lessons) en Carols is misschien wel de meest populaire kerstviering aan het worden in onze Nederlandse kerken. Deze vorm van viering werd voor het eerst bedacht en uitgevoerd in 1880 door Edward Benson, die net benoemd was als Bisschop van Truro (Cornwall, Groot Brittannië). Bisschop Benson werd later Aartsbisschop van Canterbury. De dienst werd gehouden in een houten schuur, omdat de Kathedraal van Truro herbouwd werd. Een belangrijk nevendoel was het weghouden van de mannelijke bevolking uit de kroeg. De populariteit was zo groot dat spoedig andere kerken dit voorbeeld volgden.

Later werd de liturgie verrijkt met elementen uit de Choral Evensong, het avondgebed in de Anglicaanse kerk dat bijna geheel wordt gezongen. De psalmen en responsories die daar werden gezongen verving men door gemakkelijke liederen – veelal uit de volkstraditie (carols) – zodat de officiële liturgie ook voor de “gewone” kerkgangers toegankelijk werd.

Kapel van Kings College
In de twintigste eeuw werd het Festival of Nine Lessons and Carols vanuit de kapel van Kings College in Cambridge wereldberoemd. Voor het eerst klonk in 1918 het Festival in de kapel van King’s, nadat de eerste wereldoorlog was afgelopen. Eén van de overlevenden die de draad weer probeerde op te pakken was de Dean van King’s, Eric Milner-White. Zijn frontervaringen tijdens de Eerste Wereldoorlog, als geestelijk verzorger van de soldaten, hadden hem ervan overtuigd dat de anglicaanse kerk behoefte had aan een toegankelijke liturgie die meer tot de verbeelding zou spreken. Muziek en zang boden daarvoor prima mogelijkheden, bovendien beschikte hij over een goed koor.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!