Het nieuwe bestuur van De Schapekolk vol met ambitie naar een mooie toekomst
Speciale Valentijnsactie bij Bloemsierkunst Flierman
29 januari 2019
Hoe vitaal bent u?
29 januari 2019
Laat alles zien

DIEPENVEEN – Op het sneeuwbedekte tennispark van De Schapekolk was er dinsdagavond 22 januari een belangrijke Algemene Ledenvergadering.  Van de 181 leden was er ondanks het slechte weer toch een behoorlijk aantal van 55 leden aanwezig om mee te praten en beslissingen te nemen over de toekomst van de club. Ook werd het nieuwe bestuur geïnstalleerd en nam het oude bestuur afscheid op deze avond.

De roemruchte tennisclub De Schapekolk heeft een turbulente periode achter de rug. Na jarenlange pogingen om de club te behouden voor Diepenveen werd in 2016 gekozen om zich te vestigen op Sportpark Borgele aan de Bredenhorst op het voormalige tennispark van TC Slagvaardig.  Onder leiding van het aftredende bestuur bestaande uit John Lagerman, Coert Tempelman, Robin Hollink en Marja Kokke werd deze overgang met succes gerealiseerd. Het aftredende bestuur werd op de ALV bedankt voor hun inzet en vervolgens werd met voltallige instemming van de aanwezige leden het nieuwe bestuur geïnstalleerd.

Nieuw bestuur

Het nieuwe bestuur bestaande uit Jos Kommerkamp (voorzitter), Ben Bogie (secretaris) en Esther Bernards (algemeen lid) gaf op deze avond hun visie over de toekomst van de tennisclub. Ook werd er een korte toelichting gegeven op de fusiebesprekingen met TC Drijvers op de Platvoet.

Ontbreken van draagvlak voor fusie met tennisclub Drijver’s

Door de terugloop in het ledenaantal en het gebrek aan jeugdleden werd er al een tijdje gesproken over een fusie met TC Drijver’s op de Platvoet. Na vele besprekingen bleek dat er aan beide kanten geen draagvlak bestond voor deze fusie. De conclusie is dan ook dat De Schapekolk verder gaat als zelfstandige vereniging en vol inzet op de toekomst.

Geen bardiensten meer

Door de terugloop van het aantal leden komt er steeds meer druk op het vrijwilligerswerk. Met de ruim 180 leden van De Schapekolk wordt het steeds moeilijker om de vrijwilligersfuncties op te vullen.  Het nieuwe bestuur stelde dan ook aan de leden voor om de verplichte bardiensten af te schaffen en te gaan voor een commerciële horeca. Met het Hof van Salland in Diepenveen is er dan ook een intentie uitgesproken om met ingang van het nieuwe seizoen 2019 de horeca door het Hof van Salland te laten verzorgen.  Dit voorstel werd met goedkeuring ontvangen door de leden De komende periode worden deze plannen verder uitgewerkt.

Tennistrainer

Met ingang van het nieuwe seizoen zal er ook weer een tennistrainer actief zijn op de tennisbanen van de Schapekolk. Er wordt al met diverse kandidaten gesproken en de verwachting is dat bij de start van het seizoen in april de nieuwe trainer actief zal zijn.

Focus op ledenwerving:

De Schapekolk gaat het komende jaar  vol inzetten op het werven van nieuwe leden. Om een gezonde vereniging te blijven zullen er leden bij moeten komen. Een speciaal benoemde commissie gaat actief aan de slag om dit te realiseren. Uitgangspunten hierbij zijn de unieke voordelen van het tennissen bij De Schapekolk. Zo heeft de club als een van de weinige clubs in de regio de beschikking over gravelbanen en ook het afschaffen van de verplichte bardiensten is een groot voordeel.

Contributie

Het lidmaatschap kost 160 euro en een dag lidmaatschap 120 euro. De vergadering heeft besloten om voor het komende jaar geen contributieverhoging door te voeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!