Technologie bij Solis Thuiszorg
Nieuw startpunt Wandelnetwerk Salland
6 maart 2019
Historische avond Diepenveen 12 april 2019
2 april 2019
Laat alles zien

BORGELE – In de huidige maatschappij neemt technologie een grote plaats in. Kinderen en jongeren groeien er als vanzelfsprekend mee op. Maar ook voor oudere mensen zijn er meerdere, zeer praktische technologische hulpmiddelen. Bij Solis thuiszorg zijn meerdere projecten gaande om technologie in te gaan zetten in de zorgverlening aan ouderen.

Al geruime tijd werkt Solis thuiszorg met het personenalarmeringssysteem van Life Safe. Dit is een systeem dat zowel binnen- als buitenshuis gebruikt kan worden, omdat het is uitgerust met GPS.

De GPS maakt het mogelijk om een zogenaamd ‘veilige zone’ in te stellen.

Dat houdt in dat, als de persoon die de Life Safe bij zich draagt, zich buiten die zone bevindt, er een

signaal binnen komt bij de alarmcentrale van Life Safe. De alarmcentrale neemt contact op met Solis Thuiszorg of een familielid/mantelzorger. Zij kunnen er dan voor zorgen dat die persoon weer veilig thuis komt.

Op dit moment is er een pilot gaande bij een aantal aanleunwoningen bij de Bloemendal met een digitaal deurtoegangssyteem, genaamd Phoniro. Dit houdt in dat de zorgverleners van Solis Thuiszorg de voordeur van de woning van hun cliënt kunnen openen met een app op hun smartphone of tablet. Het voordeel hiervan is dat de cliënt geen sleutelkluisje meer hoeft te plaatsen naast de deur en de zorgverleners in noodsituaties snel en veilig toegang kunnen hebben tot de woning.

In maart begint er een pilot waarin 25 cliënten van Solis Thuiszorg gaan ervaren wat de Compaan voor hen betekent. De Compaan is een eenvoudige tablet die speciaal ontwikkeld is voor ouderen. Ervaring met computers of een tablet is niet nodig, iedereen kan met de Compaan overweg. Wel moet de cliënt beschikken over een internetverbinding. Met één druk op de knop kunnen cliënten op een leuke en makkelijke manier contacten leggen. Een bericht van de kinderen, een foto van de kleinkinderen en misschien wel beeldbellen met familie die verder weg woont. En natuurlijk staan er ook spelletjes op de Compaan. De zorgverleners van Solis thuiszorg kunnen de Compaan ook gebruiken om zorg te verlenen. Bijvoorbeeld om cliënten te begeleiden bij medicatie inname of voor het bieden van structuur  in de dagindeling. Ook voor mantelzorgers kan de Compaan een zeer praktisch hulpmiddel zijn. Zo kan de agenda op de Compaan beheerd worden, een medicatieherinnering ingesteld worden en een goedemorgen-melding aangezet worden. Of gewoon even beeldbellen om iemand gerust te stellen.

Als u geïnteresseerd bent of vragen heeft kunt u contact opnemen met de wijkverpleegkundigen van Solis (wijk Borgele-Platvoet en Diepenveen) via 0570-698298.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!