Stichting Hart voor Diepenveen bestaat 10 jaar
Turnaround Haar & Beautysalon voor aantrekkelijke cadeaus in december
30 november 2018
Buurtproat met Erik: Kinderfeest
30 november 2018
Laat alles zien

Nederlandse Hartstichting
Aan het eind van het vorig millennium maakte de Nederlandse Hartstichting zich sterk, om er voor te zorgen, dat mensen een cursus reanimeren gingen volgen. Uit onderzoeken was gebleken, dat met beginnen van reanimeren binnen 6 minuten bij een slachtoffer met een hartstilstand (circulatie stilstand) het overlevingspercentage van 5% kon stijgen naar zo’n 25%.
In de meeste gevallen kan een ambulance deze tijd niet halen. Daarom was de conclusie, dat mensen in de directe omgeving van een slachtoffer deze vaardigheid moesten leren. Mensen konden burgerhulpverlener worden door het volgen van een reanimatiecursus. Hoe meer mensen deze vaardigheid beheersen, hoe groter de kans, dat er iemand in de buurt is van een slachtoffer met een hartstilstand.
In die tijd kwamen er ook AED’s (Automatische Externe Defibrillators) op de markt, waarmee een slachtoffer met een verstoord hartritme door middel van het toedienen van een elektrische schok weer een normaal hartritme kon krijgen.

In het land werden er her en der inzamelacties gehouden of subsidies gevraagd, om AED’s aan te schaffen en cursussen Reanimatie te geven.

Ook in Diepenveen ontstond een dergelijk initiatief, dat uitgroeide tot de stichting Hart voor Diepenveen.

Hoe begon het?
Bij de brandweer kregen de brandweerlieden in het kader van levensreddende handelingen aan het eind van de jaren negentig ook jaarlijks een cursus reanimatie. Ook Hans Tiebot kreeg deze lessen. Tijdens een verjaardagsfeestje van zijn zoon in het zwembad van Twello zag hij plotseling een badjuffrouw aan de overkant het water induiken en even later met een jongetje boven komen. Hij liep snel naar de andere kant van het bad en hielp mee het jongetje uit het water te halen en begon samen met het zwembadpersoneel met reanimeren in afwachting van een ambulance.
Helaas kwam later vanuit het ziekenhuis het bericht dat het jongetje het niet had overleefd.

Spaaractie
Dit was wellicht wel een trigger, om later in zijn bloemenzaak Bloemsierkunst Flierman een spaaractie te starten met het doel een AED bij elkaar te sparen voor de buurt. Dat lukte na enkele jaren en de AED kreeg een plek in de winkel. Het idee was toentertijd, om lijsten aan te leggen met telefoonnummers van burgerhulpverleners in de buurt. Deze mensen konden dan gebeld worden, om de AED te halen en naar het slachtoffer te gaan.

Werkgroep
In plaats van dat alleen voor de buurt rond de winkel te doen, ontstond het idee een netwerk voor heel Diepenveen te maken. Hans zocht een aantal mensen bij elkaar om een werkgroep te vormen en het idee uit te werken. De mensen van het eerste uur waren Frank Hammann (instructeur Reanimatie/AED brandweer), Jeroen Altorf, Jeannet van Essen (instructeur Reanimatie/AED politieacademie), Sybald Agema en Hans Tiebot.
Met een financiële bijdrage van het Dorpenplatvorm/Wijkaanpak WijDeventer maakte deze werkgroep een plan om een dekkend AED-netwerk voor Diepenveen te realiseren en cursussen Reanimatie/AED aan te bieden. Het totale plan bestond toen uit een netwerk van 15 AED’s, het beheer ervan en het aanbieden van cursussen, waarvoor in totaal € 25.000,- nodig zou zijn. Voor dit alles werd in september 2008 de stichting Hart voor Diepenveen opgericht.

Grote verlotingsactie met OVD
Om financiële middelen te werven zochten ze de samenwerking met de Ondernemersvereniging Diepenveen om samen in het najaar van 2008 een grote verlotingsactie op te zetten met mooie prijzen, een veiling en een tekenwedstrijd voor de kinderen. Dit leverde een mooi startbedrag op. Tijdens de afsluitende feestavond van de actie in het Hof van Salland kreeg de stichting door de OVD al een AED aangeboden.

Subsidies, giften en donaties
De stichting kreeg verder van ondernemers en verenigingen veel steun, om AED’s te verkrijgen. De gespaarde AED van Bloemsierkunst Flierman kwam in beheer bij de stichting.
Keurslager Harmsen stelde een bedrag beschikbaar om ook een AED aan te schaffen. Bij de Rabobank Salland werd een aanvraag ingediend bij het Coöperatiefonds, hetgeen resulteerde in de toezegging van twee AED’s.
In een latere fase diende de stichting samen met drie buurtschappen een subsidieverzoek in bij de gemeente Deventer. Dit leverde voor Diepenveen twee AED’s op.
De IJsvereniging De Molenkolk schonk ter gelegenheid van haar 25-jarig bestaan en de Diepenveense Begrafenisvereniging schonk bij haar 80-jarig jubileum een AED aan de stichting Hart voor Diepenveen.
Deelnemers aan de spinningmarathon van het Oranjecomité Diepenveen fietsten in 2010 een AED bij elkaar.
In 2016 schonk de fam. Boschloo van de SRV Camping Zuidvelde een AED. In hetzelfde jaar kwam er bij de gemeente Deventer door het samengaan van twee afdelingen ook een AED beschikbaar, waar  Ron Grondhoud de stichting op attendeerde.

De bestuursleden en vrijwilligers van Hart voor Diepenveen kwamen ook zelf in actie om gelden op te halen voor de stichting. In 2011 hielpen zij mee met de Rommelmarkt in Diepenveen en in 2015 verzorgden zij een deel van de catering tijdens een Open Dag op de natuurboerderij Keizersrande.
Daarnaast heeft de stichting nog een groot aantal donateurs, die jaarlijks een donatie geven.
Met deze middelen kan de stichting de AED’s onderhouden.

Op dit moment heeft de stichting zelf 13 AED’s in beheer in en rond Diepenveen, die dag en nacht bereikbaar en beschikbaar zijn. Die locaties zijn:

Tankstation De Keur Olsterweg 21
R. Peters Reinier Zwaeffkestraat 22
Bloemsierkunst Flierman Oranjelaan 68
De Bloemendal, fam.  Roetert Sallandsweg 1
Fam. Hulman Dorpsstraat 41F
Fam. Presser/Koldewijn Lichtenbergerlaan 50 en 52
P. Brandwagt Burg. Crommelinlaan 61
Fam. Tijl Burg. Smijterweg 16
Fam. Grondhoud Boltelaan 19
H. Bodifee Averlose Houtweg 14A
Fam. Gramsma Boxbergerweg 111
SRV Camping Zuidvelde, fam. Boschloo Randerstraat 3, Olst
Fam. Schrauwen Wetermansweg 15

 

Daarnaast zijn er nog een aantal AED’s in Diepenveen die geen eigendom zijn van de stichting en binnen hangen. Deze AED’s zijn alleen maar een deel van de dag beschikbaar.

Onderhoud
Elke twee jaar moeten de elektroden van een AED vervangen worden, jaarlijks dient een 9V lithiumbatterij te worden vervangen en gemiddeld elke 7 jaar de hoofdaccu. Het onderhoud van de AED’s met de kasten waar ze inhangen kost de stichting gemiddeld jaarlijks bijna € 100,- per AED.
Ook moet de stichting sparen voor het geval een AED kapot gaat of op een gegeven moment is afgeschreven en vervangen moet worden.

Vrijwilligers oproepen via HartslagNu.nl
In Diepenveen zijn gelukkig veel mensen die vrijwillig kunnen en willen optreden als burgerhulpverlener. Iedereen die het diploma Reanimeren/AED heeft, kan zich inschrijven bij HartslagNu.nl. Dit is een alarmeringssysteem, dat via de alarmcentrale van 112 wordt aangestuurd, wanneer er sprake is van een slachtoffer met een hartstilstand. Tegelijk met een ambulance roept dit systeem via de mobiele telefoon van de hulpverlener met een SMS-bericht of een signaal van een te downloaden App een aantal burgerhulpverleners op, die in de buurt van het slachtoffer zijn. Een deel van de hulpverleners moet direct naar het slachtoffer gaan en een ander deel krijgt de opdracht een AED op te halen. Het systeem geeft daarbij precies aan waar een AED hangt, waarbij tevens de route naar de AED en het slachtoffer kan worden weergegeven. Een burgerhulpverlener beslist bij elke oproep zelf of die wel of niet in de gelegenheid is om te gaan. Doordat meerdere hulpverleners worden opgeroepen, zijn er in de praktijk altijd wel enkele die daadwerkelijk kunnen komen.
De stichting houdt de vrijwilligers regelmatig via een nieuwsbrief op de hoogte. Ook is er een Facebookpagina (stichting Hart voor Diepenveen) en zeer binnenkort is de stichting ook vermeld op DorpspleinDiepenveen.nl.

Herhalingscursussen bij EHBO Diepenveen
De burgerhulpverleners moeten jaarlijks een herhalingscursus volgen. Een aantal volgt dit bijvoorbeeld via het eigen werk als BHV-er.
Jaarlijks bood de stichting ook cursusavonden aan voor nieuwe cursisten en herhalingscursussen voor de eigen vrijwilligers via de Stichting AED en Reanimatie-onderwijs IJsselland. Hier waren de eigen instructeurs Frank en Jeannet bij aangesloten in verband met hun certificering voor de Nederlandse Reanimatieraad. Zij hebben – na 10 jaar lang de cursussen verzorgd te hebben bij Paramedisch Centrum De Spil – aangegeven hiermee te willen stoppen.

Daarom is de EHBO Diepenveen, die ook reanimatiecursussen verzorgt, gevraagd voortaan de cursussen ook voor de vrijwilligers van Hart voor Diepenveen te verzorgen. Met ingang van 2019 gaat dat gebeuren. Kaderinstructeur Evelien Neurink verzorgt dan de cursussen voor de EHBO in het Kulturhus.

Jubileum Hart voor Diepenveen
Uit bovenstaande mag blijken, dat een groot deel van de Diepenveense gemeenschap op enigerlei wijze betrokken is geweest bij de totstandkoming van het AED-netwerk en de burgerhulpverlening in ons dorp.

De huidige bestuursleden van de stichting Hart voor Diepenveen, bestaande uit Hans Tiebot, Tjitske Nieuwenhuis, Berna Smeenk, Frank Hammann en Jeannet van Essen, willen graag iedereen bedanken die in welke vorm dan ook de afgelopen 10 jaar een bijdrage heeft geleverd aan haar doelen.

De stichting wil liever geen geld uitgeven aan een jubileumviering, maar heeft als dank de afgelopen week wel een boeket en een chocoladehart bezorgd op alle adressen, waar een AED van de stichting hangt.

Enkele malen per jaar worden hulpverleners opgeroepen om met een AED daadwerkelijk hulp te gaan verlenen bij een slachtoffer met een hartstilstand. De kans op overleven is nu een stuk hoger dan 10 jaar geleden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

error: Content is protected !!